• BIST 95.852
  • Altın 191,190
  • Dolar 4,6622
  • Euro 5,4311
  • İzmir 26 °C

Aliağa Devlet Hastanesi

Aliağa Devlet Hastanesi
2010 YILI MALZEME DAHİL YEMEK PİŞİRME,DAĞITIM VE SONRASI HİZMET ALIMI İHALESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

ALİAĞA DEVLET HASTANESİ İhale İlanı Yemek Hizmeti Alınacaktır

2010 YILI MALZEME DAHİL YEMEK PİŞİRME,DAĞITIM VE SONRASI HİZMET ALIMI İHALESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No : 2009/159522
1. İdarenin
 a ) Adresi     : YENİ MAH.RUMELİ CAD.NO:7 ALİAĞA/İZMİR
 b ) Telefon ve Faks Numarası  : 232 6168787 - 232 6169255
 c ) Elektronik Posta Adresi   : aliagadh@yahoo.com
 ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):
2. İhale Konusu hizmetin
 a ) Niteliği, Türü ve Miktarı  :1)NORMAL ÖĞLE VE AKŞAM YEMEĞİ:96.000 ÖĞÜN
       2)DİYET ÖĞLE VE AKŞAM YEMEĞİ:9.600 ÖĞÜN
       3)NORMAL KAHVALTI:26.400 ÖĞÜN
       4)DİYET KAHVALTI:6.000 ÖĞÜN
       5)DİYET ARA KAHVALTI:6.000 ÖĞÜN
 b ) Yapılacağı Yer    : İZMİR ALİAĞA DEVLET HASTANESİ
 c ) İşin Süresi    : 01.01.2010 TARİHİNDE İŞ BAŞLAR,
       31.12.2010 TARİHİNDE İŞ BİTER.
3. İhalenin
 a ) Yapılacağı Yer    : İZMİR ALİAĞA DEVLET HASTANESİ İHALE ODASI
 b ) Tarihi - Saati    : 02.12.2009 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, İSTEKLİLER GIDA ÜRETİM İZNİ BELGESİNİN TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE SUNACAKLARDIR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler
İSTEKLİ İŞİ YERİNE GETİRMEK İÇİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN SAYIDA VE NİTELİKTE ELEMAN ÇALIŞTIRACAKTIR.
DİYETİSYEN VEYA GIDA MÜHENDİSİ :1
A:YEMEK ÜRETİMDE ÇALIŞACAK PERSONEL:
AŞÇIBAŞI (USTALIK BELGELİ):1
AŞÇI:1
AŞÇI YARDIMCISI:1
DİĞER PERSONEL (BULAŞIK,ÇÖP,TEMİZLİK VS.):2
B:YEMEKHANEDE YEMEK DAĞITIMDA ÇALIŞACAK PERSONEL:
GARSON:2
TEMİZLİK:1
C:YATAKLI BİRİMLERDE YEMEK DAĞITIMINDA ÇALIŞACAK PERSONEL:
YEMEK DAĞITIM VE BULAŞIK YIKAMA PERSONELİ:2
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1
MALZEME DAHİL YEMEK PİŞİRME,DAĞITIM VE SONRASI HİZMETİ İLE İLGİLİ KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE YAPILAN İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 150+POSTA Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANKASI ŞEMİKLER ŞB.904-8510059-5001 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ALİAĞA DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

ALİAĞA İHALELERİ  

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 232 616 28 78 Faks : 0 232 616 28 78