• BIST 10471.32
  • Altın 2432.677
  • Dolar 32.5019
  • Euro 34.9628
  • İzmir 29 °C

2019 Yerel Seçim Takvimi Resmi Gazetede Yayımlandı

2019 Yerel Seçim Takvimi Resmi Gazetede Yayımlandı
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler için hazırladığı seçim takvimi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı.

2019 YEREL SEÇİM TAKVİMİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler için hazırladığı seçim takvimi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimlerin başlangıcını 1 Ocak olarak belirlediği seçim takvimi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Seçim takvimine göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçime katılabilecek siyasi partileri 2 Ocak'ta ilan edecek.

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri ise 27 Ocak'ta çekilecek kurayla belirlenecek.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri 4 Ocak Cuma günü saat 08.00'de çıkarıldıkları askıdan 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de indirilecek.

Siyasi partilerin, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ya bildirme süresi 3 Ocak 2019 Perşembe günü sona erecek.

Takvime göre, ön seçim-aday yoklaması 10 Şubat Pazar günü yapılırken, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için de il seçim kurullarınca 3 Mart Pazar günü ilan edilecek.

SEÇİM TAKVİMİ

YSK'nın mahalli idareler seçimlerine kadar geçecek sürede yapılacak iş ve işlemler için belirlendiği seçim takviminin bazı önemli tarihler şöyle:

1 Ocak 2019 Salı - Seçimin başlangıç tarihi.

2 Ocak 2019 Çarşamba - Seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek.

3 Ocak 2019 Perşembe - Siyasi partilerden mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmeleri istenecek.

4 Ocak 2019 Cuma - Saat 08.00 itibarıyla muhtarlık bölgesi askı listeleri askıya çıkarılacak ve www.ysk.gov.tr adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtları sorgulanabilecek.

10 Ocak 2019 Perşembe - Siyasi partilerin, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmelerinin son günü.

11 Ocak 2019 Cuma - Siyasi partilerden hangilerinin hangi seçim çevrelerinde ön seçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacaklarının ve siyasi parti üye listelerinin ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin YSK tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi.

12 Ocak 2019 Cumartesi - Siyasi partilerin, ön seçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin ön seçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesi.

13 Ocak 2019 Pazar - Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye kayıt defterleri ön seçim ilçe seçim kurullarınca istenilmeye başlanacak.

15 Ocak 2019 Salı - Ön seçim ilçe seçim kurulu oluşturulması çalışmaları bitirilecek ve kurullarda görev alanlara tebligat yapılacak.

Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye listelerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin son günü.

Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye kayıt defterlerini ön seçim ilçe seçim kurullarına vermelerinin son günü.

17 Ocak 2019 Perşembe - 5 Ocak'ta askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri askıdan indirilecek.

Bina bazında seçmen kayıtlarının www.ysk.gov.tr adresinden sorgulanması sona erecek.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.

19 Ocak 2019 Cumartesi - Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü.

23 Ocak 2019 Çarşamba - Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda hazırlanan sandık bölgesi askı listeleri siyasi partilere SİPPORT üzerinden erişime açılacak, ayrıca talepleri halinde siyasi partilerin genel merkez yetkililerine tutanak karşılığında elden teslim edilecek.

27 Ocak 2019 Pazar - Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek.

Siyasi partilerin ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listeler ile ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurullarına verdikleri listeler askıya çıkarılacak ve ön seçim-aday yoklaması seçmen listelerine yönelik itiraz süreci başlayacak.

28 Ocak 2019 Pazartesi - Sandık bölgesi askı listelerindeki değişikliklere ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazlar il seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanacak.

29 Ocak 2019 Salı - Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürünün yazılı şikayet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların, YSK tarafından incelenip karara bağlanmasını istemelerinin son günü. (Saat 17.00'ye kadar)

Bu kapsamda yapılacak itirazların YSK tarafından karara bağlanmasının son günü. (Saat 23.59'a kadar)

Ön seçim-aday yoklaması seçmen listelerinin askıdan indirilmesi ve bu listelere karşı yapılacak itirazların son günü.

31 Ocak 2019 Perşembe - Seçmen kütükleri kesinleştirilecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.

Ön seçim-aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazların ön seçim ilçe seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanmasının son günü.

İtirazların değerlendirilmesinin ardından ön seçim-aday yoklaması seçmen listeleri kesinleşecek.

Siyasi partilerin aday adayı listelerini büyükşehir belediye başkan seçimi ile ilgili olanlarını il seçim kurullarına, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimi ile ilgili olanlarını ise ön seçim ilçe seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında vermelerinin son günü.

ŞUBAT AYI TAKVİMİ

1 Şubat 2019 Cuma - 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla belirlenen nüfus sayısına göre il seçim kurullarınca (2018 mali yılı sonuna kadar yeni kurulmuş ilçe ve belediyeler dahil) belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayıları seçim çevrelerine göre tespit edilecek. Tespit edilen üye sayıları il seçim kurullarınca ilgili ilçe seçim kurullarına bildirecek. İl seçim kurullarınca bildirilen belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayıları ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

3 Şubat 2019 Pazar - Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları, büyükşehir belediye başkanlığı seçimi ile ilgili olarak il seçim kurullarınca, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimleriyle ilgili olarak ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

7 Şubat 2019 Perşembe - Ön seçim ya da aday yoklaması yapacak siyasi partilerin aday adayları listelerini ve bunlarla ilgili oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim etmelerinin son günü.

10 Şubat 2019 Pazar - Ön seçim-aday yoklaması yapılacak.

Ön seçim sandık kurulları sayım-döküm işlemlerini tamamlayarak düzenleyecekleri tutanakları ilgili ön seçim ilçe seçim kurullarına iletecek ve ön seçim ilçe seçim kurulları da ilçe birleştirme tutanakları düzenleyecek.

11 Şubat 2019 Pazartesi: Ön seçim sonuçları ilgili siyasi partilere ve ilgililere bildirilecek.

16 Şubat 2019 Cumartesi - YSK, il seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlayacak ve bu kararları il seçim kurullarına bildirecek.

18 Şubat 2019 Pazartesi - İl seçim kurullarınca, ön seçimle belirlenen büyükşehir belediye başkan adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneği ilgili siyasi parti il başkanlıklarına, ilçe seçim kurullarınca ön seçim sonucu belirlenen belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesi adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneği de ilgili siyasi parti ilçe başkanlıklarına alındı belgesi karşılığında teslim edilecek.

19 Şubat 2019 Salı - Siyasi parti ilçe başkanlıklarının belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında elektronik ortamda DVD, flash bellek, hard disk vb. ile fiziki ortamda kağıt olarak en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü.

Büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında elektronik ortamda DVD, flash bellek, hard disk vb. ile fiziki ortamda kağıt olarak en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü.

Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kişilerin adaylık için saat 17.00'ye kadar başvurularının son günü.

Siyasi partilerin verdikleri aday listeleri seçim kurullarınca hemen incelenmeye başlanacak ve saptanacak eksiklikler ile herhangi bir sebeple eksik aday göstermiş olan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksikliğin tamamlanması istenilecek.

21 Şubat 2019 Perşembe - Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

22 Şubat 2019 Cuma - Saat 08.00'de geçici aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adayları ise il seçim kurulları tarafından mahallinde ilan edilecek ve itiraz süresi başlayacak.

İl ve ilçe seçim kurulları, geçici adayların kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunup bulunmadığını doğrudan incelemeye alacak.

23 Şubat 2019 Cumartesi - Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü.

25 Şubat 2019 Pazartesi - Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili seçim kurullarına yapılan itirazlar karara bağlanacak.

Haklarında kanunda yazılı adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılık bulunduğu seçim kurullarınca bildirilen adayların veya mensubu oldukları siyasi partilerin itirazlarının son günü.

27 Şubat 2019 Çarşamba - İlgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı YSK'ye itirazlarının son günü.

Adaylar hakkında adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazların il seçim kurulunca, büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin olarak da YSK tarafından kesin karara bağlanmasının son günü.

Sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak şikayetlerin son günü.

İlçe seçim kurullarınca seyyar sandık oluşturma ve hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi çalışmaları bitirilecek.

28 Şubat 2019 Perşembe - Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

Sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikayetler ilçe seçim kurulunca karara bağlanacak.

MART AYI TAKVİMİ

1 Mart 2019 Cuma - YSK'nin il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları kesin olarak karara bağlamasının son günü.

Sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü.

Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durum ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilecek.

2 Mart 2019 Cumartesi - Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü.

Sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü.

3 Mart 2019 Pazar - Kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek.

İl seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına başlanacak.

9 Mart 2019 Cumartesi - İlçe seçim kurullarınca miting alanları belirlenerek siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.

10 Mart 2019 Pazar - Geçici ilçe seçim kurullarının oluşumu tamamlanacak.

11 Mart 2019 Pazartesi - Siyasi partiler ve bağımsız adayların yararlanmak istediği miting alanı ile tarih ve saatlerini yazılı olarak ilçe seçim kurullarına bildirmelerinin son günü.

12 Mart 2019 Salı - Birden fazla siyasi parti ve bağımsız adayın aynı miting alanı için aynı tarih ve saatte tahsis talebinde bulunmaları halinde ilçe seçim kurulu başkanınca ad çekme işlemi yapılacak.

Siyasi partilerin ve bağımsız adayların yararlanacakları miting alanları ile tarih ve saatleri belirlenerek ilan edilecek.

21 Mart 2019 Perşembe - Seçim propagandası ve yasaklarının başlangıcı.

23 Mart 2019 Cumartesi - Sandık alanlarında görevli bina sorumluları, kolluk güçleri ve sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişiler SEÇSİS'e işlenmesine yönelik çalışmalar tamamlanacak.

Seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesinden sonra ölen seçmenlere ait bilgiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak sandık seçmen listelerinde şerh düşülmesi için gerekli işlemler yapılacak.

24 Mart 2019 Pazar - Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

25 Mart 2019 Pazartesi - İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılacak.

28 Mart 2019 Perşembe - Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri kesinleştirilerek çoğaltılacak.

29 Mart 2019 Cuma - İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.

30 Mart 2019 Cumartesi - Seçim propagandasının sonu.

31 Mart 2019 Pazar - Oy verme günü.

İl ve ilçe merkezlerinde, bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca saat 05.00'te malzeme torbaları bina sorumlularına teslim edilecek. Bina sorumluları da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık alanlarına getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim edecek.

Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde teslim edilecek. 

Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek.

Seçim takvimini pdf olarak görüntülemek için tıklayınız:http://www.yenivizyon.net/d/file/secim-takvim.pdf

GAZETELERİMİZ

GÜNAYDIN EGE GAZETESİ     www.gunaydinege.net

BAKIRÇAY GAZETESİ         www.bakircay.com

EGE HÂKİMİYET GAZETESİ    www.egehakimiyet.com

FOTO HABER GAZETESİ         www.fotohaber.com.tr

VAZİYET GAZETESİ            www.yenivaziyet.com

YENİ VİZYON GAZETESİ         www.yenivizyon.net

ARASTA GAZETESİ            www.arastahaber.com

ALİAĞASPOR GAZETESİ        www.aliagaspor.com     

SAZAN MİZAH GAZETESİ       www.yenisazan.com

İNTERNET SİTELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALİAĞA HABER           www.aliagahaber.com

ARASTA HABER           www.arastahaber.com

YENİ SAZAN               www.yenisazan.com

YENİ VAZİYET              www.yenivaziyet.com

YENİVİZYON              www.yenivizyon.net

ALİAĞA TARİHİ           www.aliagatarihi.com

GÜNAYDIN ALİAĞA         www.gunaydinaliaga.com

ALİAĞASPOR              www.aliagasport.com

ALİAĞAMIZ                www.aliagamiz.com

BAKIRÇAY                  www.bakircay.com

EGE HÂKİMİYET             www.egehakimiyet.com

GÜNAYDIN İZMİR             www.gunaydinizmir.com

AZİZ İZMİR                  www.azizizmir.com

EGE RAPOR                 www.egerapor.com

EGE İLAN                    www.egeilan.net

EGE İHALE                  www.egeihale.com

ALFA TİVİ                  www.alfativi.com

EGE VİDEO                www.egevideo.com

EGEPLAY                 www.egeplay.com 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0533 557 8894