• BIST 10739.94
  • Altın 2490.697
  • Dolar 32.8007
  • Euro 35.1041
  • İzmir 27 °C

Aliağa Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor

Aliağa Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor
Aliağa Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclisi 5 Kasım 2019 Salı günü 18.00’de toplanacak

ALİAĞA BELEDİYESİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANIYOR

Aliağa Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclisi 5 Kasım 2019 Salı günü 18.00’de toplanacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilecek toplantının gündeminde 22 madde yer alacak.

Aliağa Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilecek toplantı; 1 Ekim 2019 ve 4 Ekim 2019 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayacak. Ardından Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak.

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER

1-Karayolları Genel Müdürlüğü (2. Bölge Müdürlüğü)' nün 30/09/2019 tarih ve 262986 sayılı yazısına istinaden; Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve Bağlantı Yolları güzergahında, tapunun Aliağa ve Yukarışakran Mahalleleri sınırları içerisinde Aliağa Belediyesi adına kayıtlı olan ve ekli listede bulunan taşınmazların yol inşaat ve emniyet sahası içerisinde kalan kısımlarının kamulaştırılması için söz konusu parsellerin devrinin yapılması ve teklif edilen bedele muvafakat edilip edilmediği hususlarının görüşülmesi.

2-Ergün Sezgin Mirascısı Salih Sezgin, Ahmet Sezgin Mirascısı Salih Sezgin'in 18/09/2019 tarihli dilekçesine istinaden; 3154 numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı ve yol olarak planlı alanda kalan parselin aynı emsal taşınmazlarla takasının yapılması talebinin görüşülmesi.

3-Mülkiyeti Aliağa Belediyesi’ne ait Güzelhisar Mahallesi 649 parsel sayılı 16.900 metre kare yüzölçümlü taşınmazın dilekçe ekindeki krokide gösterildiği şekilde yaklaşık 40 metre parsel sınırından içeri alınarak (5*5) 25 metre kare kuyu alanı ve 5 metre eninde kuyu yeri ulaşım yolu da olacak şekilde toplam 214,87 metre kare alanın su kuyusu açılabilmesi için İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) adına tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.

4-Apturrahman Aktoprak'ın 01/10/2019 tarihli dilekçesine istinaden; Bozköy Mahallesinde 1/25000

ölçekli planlarda kırsal yerleşme alanı olarak planlı, mülkiyeti Belediyemize ait 632 numaralı parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

5-Belediye Meclisinin 05.11.2013 tarih 204 sayılı kararı ile ihdas edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ait "Görev ve Çalışma Yönetmeliği" nin onaylanması hususunun görüşülmesi.

6-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 05.10.2016 tarihinde onaylanan Çaltılıdere Mahallesi, Kuzey Kesiminde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda hazırlanan "Çaltılıdere Mahallesi Kuzey Kesimi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu" onaylanması hususunun görüşülmesi.

7-Belediye Meclisinin 05.11.2013 tarih ve 204 sayılı kararı ile ihdas edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' ne ait "Görev ve Çalışma Yönetmeliği" nin onaylanması hususunun görüşülmesi.

8-Belediye Meclisinin 02.07.2013 tarih ve 2013/134 sayılı kararı ile kabul edilen Plan ve Proje Müdürlüğü'nün "Örgütlenme, Görev, Yetki Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliği'nin onaylanması hususunun görüşülmesi.

9-Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarih 351 sayılı kararı ile ihdas edilen Tesisler Müdürlüğü'ne ait "Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği" nin onaylanması hususunun görüşülmesi.

10-Aliağa Belediyesi’ne hibe edilecek olan motorlu ve motorsuz kara taşıtlarının hibe edilmesi ve gerekli iş ve işlemler için Belediye Başkanı Serkan Acar'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

11-Belediye Meclisinin 05.01.2010 tarih ve 2010/15 sayılı kararı ile kabul edilen "Sosyal Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik" görülen lüzum üzerine yeniden düzenlenmiş olup, hazırlanan "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik"in onaylanması hususunun görüşülmesi.

12-Belediyeye ait 35 NAA 85 plakalı BMC marka kamyonun (vidanjör) Foça Belediyesine bedelsiz olarak hibe edilmesi talebinin görüşülmesi.

13-Belediyemizde ve Belediyemize bağlı ortaklığı olan şirketlerde çalışıp iş akitleri fesih edilen veya emekli olan 281 personelin kıdem ve ihbar tazminatlarının İller Bankasından kredi olarak temin edilebilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

14-Belediye Meclisinin 03.01.2013 tarih ve 21 sayılı kararıyla onaylanan teşkilatlanma ile ilgili Belediye birimlerimizin çalışmalarını düzenleyen "Aliağa Belediyesi Çalışma ve Organizasyon Şeması Yönergesi" norm kadro ilkelerine göre yeni oluşturulan birim ve Müdürlükler sebebiyle oluşan değişikliklerden dolayı yeniden düzenlenmiş olup, hazırlanan " Aliağa Belediyesi Organizasyon Şeması ve Çalışma Yönergesi"nin onaylanmasının görüşülmesi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR

1-Ümmü Şahin'in 07.08.2019 tarihli dilekçesine istinaden; Bozköy Mahallesi, 635 numaralı parselin sahibi olduğu, aşağısında kalan 632 numaralı parseli evinin bahçesi olarak 50 senedir kullandığı ve üstünde yapılar bulunduğu belirtilerek, 632 numaralı parseli satın alma talebinin Yapı Kayıt Belgesi alınmaması sebebiyle oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-İdris Ceylan'ın dilekçesine istinaden; Çıtak Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 427 numaralı parselin üzerinde bulunan ve tarafına ait yapı ile ilgili Yapı Kayıt Belgesini aldığı için "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin" 7.maddesinin 4.bendine göre satın alma talebinin oy birliği ile Komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3-İsa Mandal'ın dilekçesine istinaden; Karaköy Mahallesi mülkiyeti Belediyeye ait olan 356 numaralı parsel üzerinde bulunan yapının kendisi tarafından yapıldığı ve yaklaşık 50 yıldır kullanıldığı belirtilerek, İmar Barışı kapsamında "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin" 7. maddesinin 4. fıkrasına istinaden parseli satın alma talebinin oy birliği ile gündemde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

4-Mehmet Tutum'un dilekçesine istinaden; 1012 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 4706 sayılı yasa kapsamında tarafına devredilmesi talebinin oy birliği ile gündemde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5-İzmir 3. İdare Mahkemesinin E.2018/1171, K:2019/556 sayılı kararı ile "Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Ek 1 d Uygulama İmar Planı Gösterimlerinin Açıklamalar kısmı başlığı altındaki 5. maddesi hükümleri doğrultusunda; Helvacı Mahallesi, 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında "Belediye Hizmet Alanı" olarak planlı alanlara; yürürlükteki imar planındaki yapılaşma koşulları aynen kalmak üzere "İtfaiye, idari ve diğer tüm Belediye Hizmet Tesisleri ile Sosyal, Kültürel ve Spora yönelik faaliyetleri içeren tesisler yer alabilir." ibaresinin eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliklerinin onaylanmasına ilişkin konunun dava konusu 976 ve 977 numaralı parseller için planlara ibarenin eklenmesi şeklinde oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6-Hasan Kurt'a ait dilekçeye istinaden; Yalı Mahallesinde yaşayan halkın günlük ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, kırtasiye vb. işyerlerinin bulunmaması sebebi ile, Yalı Mahallesi, 23 Nisan Caddesinin yol boyu ticaret aksı olarak belirlenmesi talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7- Yüksekköy Mahallesi, 124 ada, 14 parsel ile mülkiyeti Belediyeye ait 124 ada, 16 numaralı parselin takas yapılması talebinin; iki parselin trampa yapılması ve yüzölçümleri arasındaki farkın Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek bedel üzerinden Belediyeye yatırılması şeklinde oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8-5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n bendi gereğince, mevcut mahalle sınırlarının tespitinin yapılması talebinin oy birliği ile gündemde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Aliağa Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclisi gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek, temenni ve oturuma katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerinin oylanması ile son bulacak./EGE BASIN GRUBU

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0533 557 8894