• BIST 10471.32
 • Altın 2432.677
 • Dolar 32.5019
 • Euro 34.9628
 • İzmir 29 °C

Yeni Anayasaya Doğru

Yeni Anayasaya Doğru
Ege Haberleri / Aliağa Haber / Foça HaberAliağa / Dikili Haber / Bergama Haber / Karşıyaka Haber/ Menemen Haber / İzmir Yeni Vizyon Gazetesi / TÜRKONFED, Orta Gelir Tuzağı raporlarından sonra ekonomi-siyaset-toplum ilişkisini ele alan “Yeni Anayasa’ya Do
GELİŞMİŞ BİR EKONOMİ İÇİN, GELİŞMİŞ BİR DEMOKRASİ ŞART
Ege Haberleri / Aliağa Haber / Foça HaberAliağa  / Dikili Haber / Bergama Haber / Karşıyaka Haber/ Menemen Haber / İzmir Yeni Vizyon Gazetesi
TÜRKONFED, Orta Gelir Tuzağı raporlarından sonra ekonomi-siyaset-toplum ilişkisini ele alan “Yeni Anayasa’ya Doğru: Kurumsal Reform ve Demokrasi Kültürünün Gelişimi” raporunu, Türkiye’yi bölge bölge dolaşarak federasyonlarına ve kamuoyuna anlatıyor. İlk toplantı TÜRKONFED üye federasyonlarından BASİFED’in ev sahipliğinde 29 Mart 2016 tarihinde İzmir’de gerçekleştirdi.
 
Siyasal-ekonomik ve toplumsal sorun alanlarına odaklanan çalışmalarıyla bir iş dünyası örgütü olan ve düşünce kuruluşu misyonu ile hareket eden TÜRKONFED, önceki yıllarda yayımladığı Orta Gelir Tuzağı raporlarından sonra, ekonomi-demokrasi ilişkisine vurgu yaptığı “Yeni Anayasa’ya Doğru: Kurumsal Reform ve Demokrasi Kültürünün Gelişimi” raporunu, anlatmaya devam ediyor. 2016 yılı içinde Türkiye’yi bölge bölge dolaşarak federasyonlarına, çatısı altındaki derneklere ve kamuoyuna tanıtmayı hedefleyen TÜRKONFED, ilk toplantısını da İzmir’de gerçekleştirdi. 
 
Yeni Anayasaya Doğru; Kurumsal Reform ve Demokrasi Kültürünün Gelişimi Raporu’nun ilk tanıtım toplantısı TÜRKONFED üye federasyonlardan Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ev sahipliğinde, 29 Mart 2016 tarihinde, Swissotel Grand Efes İzmir’de düzenlendi. Toplantının açılışı, TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Açık ve BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akgerman tarafından yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından Yeni Anayasa’ya Doğru Raporu’nun tanıtıldığı bir de panel gerçekleştirildi. Panelin moderatörlüğünü TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Haluk Tükel yaparken, raporun koordinatörü İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. E. Fuat Keyman ve KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır da panelistler arasındaydı.
 
“TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYOR, TÜRKİYE İÇİN ÜRETİYORUZ”
Yeni Anayasa’ya Doğru rapor tanıtım toplantısının açılışında konuşan TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Açık, “Türkiye için çalışıyor, Türkiye için üretiyoruz. Raporumuzda ekonomi-demokrasi ilişkisine vurgu yapıyoruz” dedi. Raporda, ekonomi-siyaset-toplum ilişkisini ele alıp, ekonomik kalkınmada demokratik reformların önemine değindiklerini belirten Prof. Dr. Açık, “Yeni Anayasa’ya Doğru: Kurumsal Reform ve Demokrasi Kültürünün Gelişimi” raporu ile devlet ve düzenleyici kurumların adil ve etkin çalışmasının ekonomik kalkınmayı hızlandıracağını söyledi. Prof. Dr. Açık, “Hazırladığımız raporla, demokrasiyi bir toplum yönetim tarzı olarak ele alıp, toplum yönetiminin kurumsal ve zihniyet alanlarına yoğunlaşarak katkı vermek istedik. Yeni Anayasa, bugünün ve yakın geleceğin temel gündem maddelerinin başında gelmektedir. Hiç şüphe yok ki, Türkiye’nin; yeni, sivil, demokratik, birlikte yaşama kültürünü güçlendirecek, ekonomik dinamizm ve istikrarı sürdürebilir konuma getirecek bir anayasaya gereksinimi vardır. Yapılan tüm değişikliklere rağmen, 1982 Anayasası karar vericiler ve toplumun farklı kesimlerinin de uzlaştığı gibi Türkiye’ye dar gelmektedir” diye konuştu.
 
Yeni Anayasa için somut öneriler getirmediklerini vurgulayan TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Açık, sistem tartışması yapmadıklarını, bir Türkiye demokrasi çözümlemesi sunmayı amaçladıklarını kaydetti. Demokrasi için kurumsallaşmış yapılara ihtiyaç duyulduğunu aktaran Prof. Dr. Açık, “Kurumları, denge ve denetim mekanizmaları yeteri kadar güvence altına alınmış; bireysel ve kolektif özgürlükleri, evrensel ölçülerde genişletilmiş bir demokratik yönetim sisteminde; demokrasi kültürünün, arzu ettiğimiz toplumsal derinliği kazandığını; yani, Orta Demokrasi Tuzağı’na düşülmediğini gözlemliyoruz” dedi.
 
BASİFED YÖNETİM KURULU BAŞKANI LEVENT AKGERMAN:
“TÜRKİYE DEMOKRASİSİNİN, BİR KURUMSAL VE ZİHNİYET DEĞİŞİMİNE İHTİYACI VAR.”
BASİFED ev sahipliğinde gerçekleştirilen, “Yeni Anayasa’ya Doğru” rapor tanıtım toplantısının açılışında konuşan BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akgerman; “Türkiye demokrasisinin, bir kurumsal ve zihniyet değişimine ihtiyacı vardır. Demokrasi-ekonomi dengesinin güçlenmesi, sürdürülebilir büyümenin sağlanması, huzur ve refahın tabana yayılması, toplumsal sorunlarımızın çözümünün ön koşuludur. Gerek yüksek katma değer yaratan bir ekonomiye geçiş gerekse de son yıllarda ekonomik karar vericiler arasında uzlaşılan orta gelir tuzağından çıkmak için etkin denge ve denetleme sistemi ile eşit vatandaşlık anlayışını yansıtan yeni bir Anayasa, demokrasimiz için bir gerekliliktir.” dedi.
 
Konuşmasında Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan olaylar ile Türkiye'nin büyük kentlerinde meydana gelen terör saldırılarına da değinen Akgerman, bu saldırıların iş dünyasını olumsuz etkilediğine dikkat çekerek; “Terörün arkasındaki güçler Türkiye'yi istikrarsızlaştırmayı, topluma korku salmayı, ekonomimizi ve sosyal hayatımızı zayıflatmayı hedeflemektedir. Böyle dönemlerde, bölgemiz ve ülkenin büyümesine, gelişmesine katkı sağlamak için var gücümüzle yılmadan çalışmamız gerekmektedir. Sosyal hayatımıza kaldığımız yerden devam etmeli, bir arada yaşama ve hoşgörü kültürünü geliştirerek daha çok fikir ve hizmet üretmeliyiz.” dedi.
 
Akgerman konuşmasına; “Türkiye'nin, terörün ortadan kaldırılarak toplumsal barışı sağlayacak, demokrasisini güçlendirecek, toplumsal hak ve özgürlükleri genişletecek, sürdürülebilir büyümenin önündeki engelleri kaldıracak “Sivil bir Anayasa’ya” ihtiyacı vardır. Çok büyük bir temsil kabiliyeti ile işbaşına gelen TBMM kadrolarının bu ihtiyaca cevap vermesi ve toplumsal uzlaşı ile ortaya örnek bir anayasa koyması, hepimizin beklentisidir. İster parlamenter sistem olsun ister başkanlık sistemi olsun, önemli olan denge ve denetleme mekanizmasının oluşturulması millete hizmet eden adil bir yönetim tarzının benimsenmesidir.” cümleleri ile son verdi.
 
“KURUMSAL VE ZİHİNSEL REFORMU GERÇEKLEŞTİRMELİYİZ”
Raporun tanıtımı, Prof. Dr. E. Fuat Keyman ve Bekir Ağırdır’ın katıldığı panelde detaylarıyla ele alındı. Türkiye’yi geleceğe taşımak için bir haritalama yapılan raporda; hızlı değil, doğru karar vermenin önemine değinildiğini belirten Prof. Dr. Keyman, Yeni Anayasa’nın odak noktasının öncelikli olarak kurumsal ve zihinsel reformu gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Keyman, ‘‘Yeni Anayasa çalışmaları, 2011’deki düzlemden güç alarak, Batı’nın demokratik değerlerini benimsemiş bir ekonomik yönetişim sistemi kurmanın da yolunu açabilmeli. Bu noktada yaptığımız araştırma, demokrasi ve ekonomik kalkınma arasında reddedilemeyecek bir bağlantı olduğunu gösteriyor’’ diye konuştu. 2011’de, Yeni Anayasa çalışmaları sırasında ulaşılan uzlaşma ve tabana yayılma çizgisinin, yeni dönemde de kaydedilmesi gerektiğinin altını çizen Keyman şunları ifade etti: ‘‘İster başkanlık sistemi olsun, ister parlamenter sistem, önemli olan denge ve denetleme anlayışının oluşturulmasıdır. Bizler bu raporu hazırlarken mekanizmayı değil, o mekanizmanın doğru işlemesi için şart olan değerler sistemini odağımıza aldık. 
 
Demokratik ilkeler çerçevesinde demokratik ve ekonomik kalkınmayı aynı anda gözeten bir anayasa çalışması beklentisi içerisindeyiz. Başkanlık veya parlamenter sistemi ayrımı yapmadan önce, sistemin ruhunu oluşturacak olan kurumsallaşma bilinciyle hareket etmenin daha doğru olduğunu düşünüyoruz.’’
 
Yeni Anayasa’nın Türkiye’nin sorunlarına ve ihtiyaçlarına uygun olması gerektiğini belirten Keyman, “Türkiye ilginç bir dönüşüm sürecinden çıkmış oluyor. Vesayet sisteminden çıkma şansına sahip bir ülkeyiz. Vesayet sistemden çıkmayla demokrasi arasında bir kopukluk var. 
 
Türkiye demokratikleşmiş değil, kutuplaşmış bir Türkiye’ye dönüşüyoruz. Kutuplaşma sorununa da yanıt veren bir anayasa olması gerekiyor” dedi.
 
Raporu hazırlarken; bireyselleşme ve aile, insan hakları, gündelik hayatta öteki algısı, hukuk ve adalet algıları ile güven üzerine birçok araştırmanın sonuçlarından da faydalandıklarını belirten KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır da, ‘‘Amacımız, kutuplaşma ve güvensizlik sorunlarını çözmesini umduğumuz yeni anayasa çalışmalarının kurumsallaşma adına Türkiye’ye sınıf atlatmasıdır. Anayasayla çözülecek meselelerimiz var doğru, ama bir de yaptıktan sonra ki süreçte çözülecek sorunlarımız da var. Hem devlet-toplum ilişkisinde hem de toplumun kendi içinde uzlaşması gerekiyor. Toplum değişti diyoruz, ama aynı zamanda zihniyetin de değişmesi gerekiyor” diye konuştu. Ağırdır, konuşmasında toplumun insan haklarına dair anlayış, bilinç ve duyarlılık seviyesini, diğer bir taraftan da bu algıyı şekillendirmede rolü olan ana aktörleri bilmenin, demokrasi eşiğini aşmak için önemli ipuçları verdiğini de sözlerine ekledi.
 
Toplantının sonunda, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akgerman tarafından, konuşmacılara plaket takdim edildi.  /EGE BASIN GRUBU
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Büyükşehir Hayat Verdi30 Ocak 2018 Salı 12:03
 • Uşak Belediyesi Sınıra Zeytin Dalı Uzattı30 Ocak 2018 Salı 11:15
 • Her Zaman Yanınızdayız30 Ocak 2018 Salı 10:01
 • Huzurevi Sakinlerinin Evladıymış Gibi Davrandılar26 Ocak 2018 Cuma 15:40
 • Ahbap Türkiye'yi Ağaçlandırmaya Devam Ediyor24 Ocak 2018 Çarşamba 15:10
 • Mor Yaşam Projesi İle Destek Sürüyor24 Ocak 2018 Çarşamba 11:49
 • Kanserli Çocuklar Yararına Zumba12 Ocak 2018 Cuma 10:47
 • Umudun Adı: Sevgi Eli12 Ocak 2018 Cuma 10:18
 • Görme Engellilere Dikkat Çektiler12 Ocak 2018 Cuma 09:32
 • İzmir SEV’de Bilim Dolu Bir Gün18 Mayıs 2016 Çarşamba 19:09
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2004 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0533 557 8894