• BIST 4.795,08
  • Altın 1209.073
  • Dolar 19.1305
  • Euro 20.7653
  • İzmir 12 °C

Aliağa Belediyesi Temmuz Meclisi Toplanıyor

Aliağa Belediyesi Temmuz Meclisi Toplanıyor
Aliağa Belediyesi Temmuz Meclisi Toplanıyor

ALİAĞA BELEDİYESİ TEMMUZ MECLİSİ TOPLANIYOR

Aliağa Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclisi 2 Temmuz 2019 Salı günü saat 18.00’de toplanacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilecek toplantının gündeminde 44 madde yer alacak. 
 
Aliağa Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilecek toplantı; 10 Haziran 2019 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayacak. Ardından Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak.
 
BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER;
1-Mehmet Ay’ın 13.06.2019 tarihli dilekçesine istinaden; Samurlu Mahallesi, 335 parsel sayılı taşınmazın üzerinde bulunan yapının başvuru sahibi tarafından yapıldığı ve yaklaşık 3 yıldır kullanıldığı, bu sebeple İmar Barışı kapsamında Belediyemize ait hissenin Yapı Kayıt Belgesi sahibine rayiç bedel üzerinden satılması talebinin görüşülmesi.
2-Emine Avcı’nın 11.06.2019 tarihli dilekçesine istinaden; 2080 parsel sayılı taşınmazın Belediyemize ait uygun bir parsel ile takasının yapılması talebinin görüşülmesi.
3-Münire Ağar ve Emine Akgün’ün 06.05.2019 tarihli dilekçesine istinaden; Yukarı Şakran Mahallesi, 658 numaralı parselin mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parsel veya parsellerle takasının yapılması talebinin görüşülmesi.
4-Sıddık Çelenk’in 02.05.2019 tarihli dilekçesine istinaden; 3873 numaralı parselde bulunan hissesine karşılık mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parsel veya parsellerle takasının yapılması talebinin görüşülmesi.
5-İmam Giriş'in 10.05.2019 tarihli dilekçesine istinaden; Helvacı tapulama sahasında bulunan, 4126 numaralı parselin mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parsel veya parsellerle takasının yapılması talebinin görüşülmesi.

6-Orhan Talaşçı'nın 27.05.2019 tarihli dilekçesine istinaden; Yukarı Şakran tapulama sahasında bulunan 2266 numaralı parselin, mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parsel veya parsellerle takasının yapılması talebinin görüşülmesi.
7-Mustafa Şener’in 06.05.2019 tarihli dilekçesine istinaden; Çıtak Mahallesi, 441 numaralı parselin yapı kayıt belgesine istinaden tarafına satılması talebinin görüşülmesi.
8-Ömer Muharrem Bülbül’ün 03.05.2019 tarihli dilekçesine istinaden; İlçemiz 7683 numaralı parselin mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parsel veya parsellerle takasının yapılması talebinin görüşülmesi.
9-Belediyemiz ile S.H.Ç.E.K. İzmir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü arasında İlçemizdeki 2 (iki) Çocuk Evinin kira ödemelerinin yapılmasına ilişkin 2006 yılında imzalanan İşbirliği Protokolünün süresi sona erdiğinden, Karşıyaka Kaymakamlığı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nün yazısına istinaden; mevcut uygulamada olduğu gibi İlçemizdeki 2 (iki) Çocuk Evinin kiralarının ödenmesine ilişkin 5 yıl süreli yeni İşbirliği Protokolünün onaylanması talebinin görüşülmesi.
10-25.06.2019 tarihli dilekçeye istinaden; İlçemiz Samurlu Mahallesi 335 parsel sayılı taşınmazın Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışının yapılması talebinin görüşülmesi.
11-Nilgün KURTUL ve Nermin Uğur’un dilekçesine istinaden; İlçemiz Samurlu Mahallesi 335 parsel sayılı taşınmaz hissesinin Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışı talebinin görüşülmesi.
12-Aliağa Belediyesi Petrol Anonim Şirketi'nin 10.06.2019 tarihli yazısına istinaden; Aliağa Belediyesi Petrol Anonim Şirketinin, Aliağa Belediyesi tarafından 2019 yılı için yapılacak Akaryakıt Mal Alımı İhalesinde kullanılmak üzere Aliağa Belediyesi Petrol Anonim Şirketi'ne 500.000,00 TL tutarındaki banka teminatı için ipotek verilmesi talebinin görüşülmesi.
13-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 11.09.2015 tarihinde onaylanan Aliağa İlçesi, Sanayi Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İlave ve Revizyonu" doğrultusunda hazırlanan "İzmir, Aliağa Bozköy Mahallesi 410 parselin bulunduğu bölgede yer alan akaryakıt ve servis istasyonu planlı alanının çekme mesafeleri düzenlenmesine ve plan notu eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin" onaylanması hususunun görüşülmesi.
14-Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.'nin 19.06.2019 tarihli yazısına istinaden; 4650 sayılı Yasa ile değiştirilen 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesine istinaden İlçemiz Karaköy Mahallesi, 62 numaralı parselde kurumları lehine irtifak hakkı tesis edilmesi amacıyla tespit edilen bedellerin uygun olup olmadığının veya Aliağa Belediyesi tarafından tespit edilecek bedelin taraflarına bildirilmesi talebinin görüşülmesi.
15-Reyhan Bulut (Pehlivan)'un 29.05.2019 tarihli dilekçesine istinaden; İlçemiz, 1909 numaralı parselde bulunan hissesine karşılık mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parsel veya parsellerle takasının yapılması talebinin görüşülmesi.
16- Aliağa Belediyesi Personel Limited Şirketi'nin 28.06.2019 Tarihli yazısına istinaden; T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.05.2019 tarihli 50035491-431.04 sayılı Belediye Şirketleri konulu yazısı kapsamında sermaye artırımı ile ilgili; şirketin 10.000,00 TL olan şirket sermayesinin 320.000,00 TL'ye çıkartılması ve bu defa arttırılan 310.000,00 TL sermayenin kar yedeği olan dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanması talebinin görüşülmesi.
17-Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş’nin 19.06.2019 tarihli yazısı ile; 4650 sayılı Yasa ile değiştirilen 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesine istinaden İlçemiz Karakuzu Mahallesi, 282 ve 535 numaralı parsellerde kurumları lehine irtifak hakkı tesis edilmesi amacıyla tespit edilen bedellerin uygun olup olmadığının, veya Belediyemiz tarafından tespit edilecek bedellerin taraflarına bildirilmesi talebinin görüşülmesi.
18- Aliağa Belediyesi’nde kadrolu işçi olarak çalışan ve iş akitleri feshedilen 32 işçi ile yapılan protokol gereği kıdem ve ihbar tazminatlarının İller Bankasından kredi olarak temin edilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;
1- Müesser Sirkeci ve Mehmet Can’ın 04/03/2019 tarihli dilekçesinde; Yukarı Şakran Mahallesi, 151 ada, 1 numaralı parselde bulunan hisselerinin Mülkiyeti Aliağa Belediyesi’ne ait Yukarı Şakran, 240 ada, 18 numaralı 530,00-m2 yüzölçümlü parsel ile (2/3 hisse Müesser SİRKECİ, 1/3 hisse Mehmet CAN) takasının yapılması talebinin oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
2-Türk Hava Kurumu Aliağa Şubesinin Aliağa Gençlik Merkezinde hizmet bürosu ve atölye (model uçak kursu) olarak kullanılmak üzere uygun bir alanın irtifak hakkı ile tahsis edilmesi talebinin oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu ve Plan, Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
3-Büşra Çetiner’in 06.05.2019 tarihli dilekçesine istinaden; Bozköy Mahallesi, 1287 numaralı taşınmazın mülkiyeti Belediyemize ait bir parsel ile takas yapılması talebinin oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4-Mustafa Güven Ağar ve Ayla Özer adına Vekâleten Çağlar Özer’in 25.03.2019 tarihli dilekçesine istinaden; Yalı Mahallesi 6490, 6467 ve 8292 (eski 6468 parsel) numaralı parsellerin, Mülkiyeti Belediyemize ait parsel veya parseller ile trampa yapılması talebinin oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.
5- Aşağışakran Mahallesi, 288 ada, 1 ve 289 ada, 1 numaralı parseller ile Yukarı Şakran tapulama sahasında bulunan 151 ada, 1, 156 ada, 1 ve 272 ada, 1 numaralı parsellerin Belediyemize ait uygun bir parsel veya parsellerle takasının yapılması talebinin oy birliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6- Merkez Mahallesi, Paşaçiftliği Mevkii, 18J 2b- 19J 3C pafta, 989 ada,4 numaralı parselde bulunan taşınmazın kullanımına dair, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75.maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca 07.05.2022 tarihine kadar (3 yıl) süresince ortak hizmet projesi yürütülmesi talebinin oy birliği ile reddedildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
7- Kemaliye Gün’ün 07.05.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesi 337 numaralı parsel üzerinde bulunan meskeni ile ilgili Yapı Kayıt Belgesi aldığı ve satılmasını talep ettiği ancak 12.04.2019 tarih ve 143 sayılı Meclis kararı ile reddedildiğini ve aynı parsel üzerinde diğer mesken sahiplerine satış kararı verildiği belirtilmiş olup, satış talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
8- Yusuf Eser’in 13.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesi, 335 parselde bulunan yapı için yapı kayıt belgesi aldığını, ayrıca 1965 yılında ihale yolu ile parseli satın aldığı belirtilerek, söz konusu parselin tarafına devrinin yapılması talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9- Mükerrem Şenkal'ın 18.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz, Samurlu Mahallesi 335 numaralı parselin bedelini ödediğini üzerinde bulunan bina için Yapı Kayıt Belgesi alındığı, ancak parsel bedeli için ödeme yaptığını gösteren makbuzları kaybettiğini belirtmiş olup, söz konusu parselin tarafına bedelsiz olarak devrinin yapılması talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
10- Yüksel Şenkal'ın 19.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselde bulunan yapı için yapı kayıt belgesi aldığını, ayrıca 1965 yılında ihale yoluyla parseli satın aldığı belirtilerek, parselin tarafına devrinin yapılması talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
11- Ali Eser'in 13.02.2019 tarihli dilekçesinde; Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselde bulunan Eser Sokak, No:3 adresindeki yapı için Yapı Kayıt Belgesi alındığı, ayrıca 335 numaralı parselin 1965 yılında ihale yolu ile satın alındığı belirtilmekte olup, parselin tarafına devrinin yapılması talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
12- Aziz Eslek'in 19.02.2019 tarihli dilekçesinde; Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselde bulunan Cumhuriyet Sokak, No:47 adresindeki yapı için Yapı Kayıt Belgesi alındığı, ayrıca 335 numaralı parseli 1965 yılında ihale yolu ile satın alındığı belirtilerek, söz konusu parselin tarafına devrinin yapılması talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
13- Yalçın Ay’ın 18.02.2019 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselde bulunan yapı için yapı kayıt belgesi alındığı, bedelini ödediği belirtilerek parselin tarafına devrinin yapılması talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
14- Arife Şenöz’ün 16.10.2018 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait 335 numaralı parselin bedelini köy sandığına yatırdığını, İmar Barışına başvurup Yapı Kayıt Belgesi aldığı için tapunun adına verilmesi talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
15-Yenişakran Mahalle Muhtarlığı ‘nın Yeni Şakran’ın alt yapı sorunlarından dolayı vatandaşların vidanjör hizmetlerini ücretsiz olarak kullanmaları talebinin Yeniş Şakran’da oturan vatandaşlara 30 TL (KDV Dahil), Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ücretsiz olacak şekilde oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
16-Bergin Plan Proje Danışmanlık San ve Tic. A.Ş’nin 17.05.2019 tarihli dilekçesine istinaden; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 13.12.2017 tarihinde onaylanan İlçemiz, Yüksekköy Mahallesinde bulunan K-18A-08C-3C, K18A-08C-3D, K18A-14A-1A, K18A-13B-2B paftalar, 126 ada 80 numaralı parsele ait nazım imar planı kararları doğrultusunda hazırlanan "Yüksekköy Mahallesi, 126 ada 80 parselin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı (Güneş Enerjisi Santral Alanı) olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanması talebinin oy birliği ile kabul edilmesine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
17-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün yazısına istinaden; "İlçemiz Paşaçiftliği mevkii, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yer alan Liman Alanı kullanımlı alanın bir bölümünün Rafineri/Petrokimya Tesis Alanına dönüştürülmesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" teklifine ilişkin Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğin "Kurum Görüşlerinin Alınması" başlıklı 7. maddesinin 4 (a) ve 6. Bentleri kapsamında Belediyemizce görüş verilmesi hususunun görüşülmesi talebine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.
18-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün yazısına istinaden;19.10.2018 tarih ve 190 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile "Socar Türkiye Enerji A.Ş. Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilen alanda yer alan "Nemrut Körfezi, Liman amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı " teklifine ilişkin Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (e) fıkrası uyarınca Belediyemizce uygun görüş verilmesi talebine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.
19-Hürriyet Caddesinin Yalı Mahallesi sınırlarında kalan kısmına cepheli parsellerin zemin katlarında ticaret kullanımının yer alabilmesi için Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Hükümleri doğrultusunda yol boyu ticaret aksı olarak belirlenmesi talebinin oy birliği ile Komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
20-10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe" istinaden 478 ada, 14 numaralı parselin ( Yalı Mah. Hürriyet Cad. No:225-2 Nolu Bağımsız Bölüm) içkili yer bölgesine ilave edilmesi hususunun görüşülmesi talebinin Komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Esnaf Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
21-Ayhan Albayrak’ın 27.02.2019 tarihli dilekçesinde; Helvacı tapulama sahasında bulunan 3312 numaralı parselin tapu tahsis belgesi bulunduğu, söz konusu taşınmazın tarafına devredilmesi talebinin oy birliği ile Komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
22-Bülent Tekin’in 14.02.2019 tarihli dilekçesinde; Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselde bulunan Cennet Sokak, No:6 adresindeki yapı için yapı kayıt belgesi alındığı, ayrıca 335 numaralı parseli 1965 yılında ihale yolu ile satın aldığı belirtilerek, parselin tarafına devrinin yapılması talebinin oy birliği ile Komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
23-Hafize Yüksel'in 22.02.2019 tarihli dilekçesinde; Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselin bedelini ödediğini, üzerinde olan bina için yapı kayıt belgesi alındığı, söz konusu parselin tarafına bedelsiz olarak devrinin yapılması talebinin oy birliği ile Komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
24-Ertan Deniz'in 19.02.2019 tarihli dilekçesinde; Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselde bulunan Eser Sokak, No:6 adresindeki yapı için Yapı Kayıt Belgesi alındığı, ayrıca Samurlu, 335 numaralı parselin 1965 yılında ihale yolu ile satın alındığı belirtilerek, 335 numaralı parselin tarafına devrinin yapılması talebinin oy birliği ile Komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.
25-Nazire Küçükbağcı’nın 18.02.2019 tarihli dilekçesinde; Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselde bulunan yapı için yapı kayıt belgesi alındığı, bedelini ödediği belirtilerek, parselin tarafına devrinin yapılması talebinin oy birliği ile Komisyon Gündeminde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
26-Engin Yüksel’in 22.02.2019 tarihli dilekçesinde; Samurlu Mahallesi, 335 numaralı parselde bulunan yapı için yapı kayıt belgesi alındığı, bedelini ödediği belirtilerek, parselin tarafına devrinin yapılması talebinin oy birliği ile Komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. // EGE BASIN GRUBU

 

GAZETELERİMİZ

GÜNAYDIN EGE GAZETESİ     www.gunaydinege.net

BAKIRÇAY GAZETESİ         www.bakircay.com

EGE HÂKİMİYET GAZETESİ    www.egehakimiyet.com

FOTO HABER GAZETESİ         www.fotohaber.com.tr

VAZİYET GAZETESİ            www.yenivaziyet.com

YENİ VİZYON GAZETESİ         www.yenivizyon.net

ARASTA GAZETESİ            www.arastahaber.com

ALİAĞASPOR GAZETESİ        www.aliagaspor.com     

SAZAN MİZAH GAZETESİ       www.yenisazan.com

İNTERNET SİTELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALİAĞA HABER           www.aliagahaber.com

ARASTA HABER           www.arastahaber.com

YENİ SAZAN               www.yenisazan.com

YENİ VAZİYET              www.yenivaziyet.com

YENİVİZYON              www.yenivizyon.net

ALİAĞA TARİHİ           www.aliagatarihi.com

GÜNAYDIN ALİAĞA         www.gunaydinaliaga.com

ALİAĞASPOR              www.aliagasport.com

ALİAĞAMIZ                www.aliagamiz.com

BAKIRÇAY                  www.bakircay.com

EGE HÂKİMİYET             www.egehakimiyet.com

GÜNAYDIN İZMİR             www.gunaydinizmir.com

AZİZ İZMİR                  www.azizizmir.com

EGE RAPOR                 www.egerapor.com

EGE İLAN                    www.egeilan.net

EGE İHALE                  www.egeihale.com

ALFA TİVİ                  www.alfativi.com

EGE VİDEO                www.egevideo.com

EGEPLAY                 www.egeplay.com 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0533 557 8894